14 d'abril de 2000
El que va dir la familia en el sopar homenatje
 

 

Antoni Serra a s'Ultima Hora de dia 16 d'abril de 2000